Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Nhu cầu mặt bàn đá tự nhiên tăng 5,1% mỗi năm đến 2017 ở Mỹ, 6,5% đến 2015 ở Trung Quốc

Nhu cầu mặt bàn đá ốp bếp và nhà tắm được dự đoán sẽ tăng mỗi năm 5,1% đến năm 2017 ở Mỹ.
Dựa đoán cũng cho thấy sự dịch chuyển nhẹ về chất liệu: đá tự nhiên dự đoán sẽ chiến 17% thay vì 16% như hiện tại, đá gia công tăng 1% từ mức 9% hiện tại lên 10%, và tấm laminate sẽ giảm từ 47% xuống còn 44%.

da slab


Đây là kết quả từ một nghiên cứu của Freedonia Group.

Năm 2017 sẽ tăng sản lượng tiêu thụ khoảng 69,7 triệu m2 (con số năm 2005 là 54,3 triệu m2, còn 2007 là 62,3 triệu trước khi thị trường bất động sản sụp đổ).

Trong tính toán của Fredonia, sản lượng đá tự nhiên sẽ tăng lên nhờ vào việc xây dựng của hộ gia đình.

Nghiên cứu cũng cho thấy dự báo tươi sáng về mặt hàng đá tự nhiên ở Mỹ: những khách hàng cao cấp được dự đoán sẽ tăng nhu cầu các sản phẩm đắt tiền để tách biệt họ với đám đông.

Vào tháng 7/2012, Freedonia cũng cho thấy số liệu về thị trường Trung Quốc rằng nhau cầu mặt bàn đá sẽ tăng mỗi năm 6,5% cho đến 2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi